16 września 2019 r. rusza rekrutacja na praktyki zagraniczne realizowane w ramach projektu Erasmus + „Praktyki zagraniczne – wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy”. Wszystkich zainteresowanych prosimy o pobranie i wypełnienie odpowiednich dokumentów (ze strony www.ekonomikraciborz.pl lub z sekretariatu) i złożenie ich w sekretariacie szkoły do dnia 20 września 2019 r.

Malaga 2020 – zgoda na wizerunek (uczeń)

Malaga 2020 – regulamin

Malaga 2020 – formularz rekrutacji

To wyzwanie warto podjąć!