Informujemy, iż szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja. Osoby, które chcą otrzymać mLegitymacje powinny pobrać wniosek i złożyć go w sekretariacie w celu uzyskania dostępu do aplikacji.
UWAGA: UCZNIOWIE PRZYJĘCI DO KLAS PIERWSZYCH WNIOSEK O MLEGITYMACJE MOGĄ ZŁOŻYĆ PO OTRZYMANIU LEGITYMACJI W WERSJI PAPIEROWEJ!

Regulamin usługi dostępny pod adresem: https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf